1. Recondiționare volume – Pr. C.

Description

   

       Volumele au fost legate toate în piele naturală de vită. Sfânta Evanghelie mare a fost recondiționată, iar celelalte șase volume, 3 Apostole și 3 Evangheliare (toate în limba italiană ), au fost legate pentru prima oară. După cum puteți observa ele se deschid foarte bine, cotorul este rotunjit atât cât permite dimensiunea, dar ele nu sunt imprimate pe fascicule. În aceasta a constat și dificultatea, în a le încleia trainic, a le rotunji, iar în final să se deschidă bine, lucru pe care l-am reușit cu ajutorul Domnului!