Presă Karl Krause și ghilotină Ideal 4810-95

Psaltirea – ediție de lux (Ed. AMD, București, 2017)