Presă Karl Krause și ghilotină Ideal 4810-95

Mape pentru cor (Biserica Albă din București)