Presă Karl Krause și ghilotină Ideal 4810-95

Recondiționare Triodul – Biserica Sf. Treime, Vaslui

Psaltirea – ediție de lux (Ed. AMD, București, 2017)

Mape pentru cor (Biserica Albă din București)