Recondiționare Triodul – Biserica Sf. Treime, Vaslui

Mape pentru cor (Biserica Albă din București)